Fort XVII Křelov, Fort XIII na Nové Ulici a Fort č. 2 Radíkov | Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. 


Staň se naším fanouškem a měj přehled, co se na KP děje:

Fort XVII Křelov, Fort XIII na Nové Ulici a Fort č. 2 Radíkov

Fortová pevnost z let 1871-1876 byla vybudována jako součást "Císařsko-královské olomoucké pevnosti".

Fort XVII Křelov

Fort Křelov XVII je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XII, XIII, XV), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

Hlavním obranným těžištěm tohoto objektu je mohutný zemní val, na němž byla mezi zemními násypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj. Jeho vnější zpevněná strana tvořila současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bezpečné uložení zásob.

Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv. středový podkovovitý reduit, uzavřený malým nádvořím a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu příkopu před týlovou stranou fortu. Reduit sloužil jako ubytovací zařízení a v případě obležení nepřítelem byl posledním místem odporu.V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti a sbírkou militárií.

Adresa:
Fort Křelov
Na Fortu 392/1
783 36 Křelov-Břuchotín (Křelov u Olomouce)

mobil: +420 603 444 010
GPS: 49°36'32.078"N, 17°11'36.745"E
e-mail:​ info@forty.cz

Fort XIII na Nové Ulici

Fort patří do předsunutého věnce samostatných polygonálních fortů Císařsko- královské fortové pevnosti Olomouc, budovaný podle projektu Julia von Wurmba. Byl postaven v letech 1851-1854 z cihelného zdiva a lomového kamene půdorysu pětiúhelníku. V jeho středu se nachází reduta podkovovitého tvaru. Na ni navazuje týlová kaponiéra a týlová hradebná zeď, která přechází směrem k předpolí v hlavní val. Hlavní val je od předpolí oddělen příkopem. V kontreskarpě podél čelního a z části bočního příkopu se nachází střelecká galerie a byly zde původně vybudovány dvě kaponiéry, které sloužily k obraně příkopu, ale byly v první polovině 20. století odstraněny.

V současné době prochází náročnou rekonstrukcí s cílem uvést vše co nejvíce do původního stavu. Buduje se zde vojenská hospoda a částečně již funguje expozice historických vozidel ČSLA. Zachovalá nebo renovovaná část objektu je po předchozí dohodě přístupná veřejnosti.

Adresa:

I.P.Pavlova
772 00 Olomouc

kontaktní osoba: Ivo Juráš
mobil: +420 603 217 611
e-mail: juras.ivo@seznam.cz
www: http://www.drakk.eu/history.html

Fort č. 2 Radíkov

Stavba byla prováděna podle projektu kapitána Karla von Peche, zaměstnaného u Říšského ministerstva války ve Vídni. Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort, který měl 26 děl na valu a 10 děl v kaponiérách v suchém příkopu na obranu vlastního fortu. Celková rozloha fortu je 20 ha a je tvořena nepravidelným osmiúhelníkem. Do roku 1876 se podařilo radíkovský fort z větší části opravdu vybudovat, zcela dokončený byl v roce 1882. Další budoucnost fortu ovlivnilo uzavření prusko-rakouského míru, v jehož důsledku byla olomoucká pevnost zrušena a fort Radíkov byl prodán do soukromého vlastnictví.

V současné době fort spravuje občanské sdružení Fort Radíkov o.s. s cílem obnovit část fortifikálních prvků a nabídnout veřejnosti mimo historii i další volnočasové aktivity.

kontaktní osoba: Jan Bednář
mobil: +420 777 135 001
e-mail: info@pevnost-radikov.cz
www: http://www.pevnost-radikov.cz


Muzeum
Olomoucké
pevnosti z.s.
Facebook:


Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.
Michalská 1141/8
772 00 Olomouc
IČ 28557484
GPS: 49°35'32.738"N, 17°15'30.059"E

Dagmar Lenertová
ředitelka spolku
Tel.: +420 724 443 848
E-mail: pevnostolomouc@seznam.cz

QR kód