Mezinárodní konference o fortifikačních stavbách | Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. 


Staň se naším fanouškem a měj přehled, co se na KP děje:

Mezinárodní konference o fortifikačních stavbách

Ve dnech 10. a 11.března 2008 proběhla v Olomouci a Křelově mezinárodní konference o fortifikační architektuře v evropských městech, kterou připravilo občanské sdružení Fortový věnec ve spolupráci s občanskými sdruženími Muzeum Olomoucké pevnosti (rekonstrukce areálu Korunní pevnůstky) a Fort Radíkov.

První den byl věnován prohlídkám fortů číslo IV v Bystrovanech a fortu na Tabulovém vrchu, který se nachází v areálu Fakultní nemocnice. Program pokračoval na fortu XVII v Křelově, jehož se zúčastnili představitelé koordinačního centra BFR (Baltic Fort Route), Hans-Rudolf Neumann, Hartmut Roder a Frank Riesbeck z Berlína. Účast přijali i pověřenec holandské vlády Peter Ros, za italské Benátky Daniel Sierra, představitelé pevnostního města Terezín, národního památníku Vyšehrad, zástupci Armády České republiky, Univerzity Palackého a v neposlední řadě i primátor Martin Novotný. Následující den se konala na fortu XVII odborná konference, na níž byly prezentovány již realizované programy záchrany kulturního dědictví a fortifikační architektury minulých století v Německu, Polsku, Litvě, Holandsku a Itálii. Jak se ukázalo, Česká republika za těmito zeměmi velmi zaostává. V Olomouci je to dáno i tím, že forty v okolí města držela až do nedávné doby armáda. K dnešnímu dni jsou zpřístupněny pouze tři forty – XVII Křelov, XIII v prodloužení ulice I.P. Pavlova a fort II Radíkov. Přitom k dokonalosti mají ještě daleko. Proto jsme velmi přivítali nabídku spolupráce koordinačního centra Baltic Fort Route, které již realizovalo několik projektů k záchraně evropského kulturního pevnostního dědictví na principu přeshraniční spolupráce v rámci projektů INTERREG. Jeho představitelé nás také seznámili s novými plány pomoci dalším zemím při záchraně fortifikačních památek a zejména nalezením jejich využití v cestovním ruchu, kde tyto stavby skýtají obrovský potenciál, především v Olomouci. S využitím principu partnerství s Terezínem, případně dalšími městy v ČR, je možné otevřít novou turistickou cestu z Německa a Polska jižním směrem až do oblasti Benátek, kde je celá řada již dnes fungujících fortifikačních památek. Budoucí zahraniční partneři byli ochotni poskytnout svoje „know how“ jak při samotné obnově, tak při hledání kulturního, sportovního, veletržního, výstavního a dalšího využití těchto objektů. Výstupem by měl být komplexní projekt za celou Olomouc a její začlenění do evropské fortifikační turistiky. Hlavní hybnou silou této aktivity byla občanská sdružení, která se nyní spojila v zájmové sdružení právnických osob  „Pevnostní město Olomouc“ s cílem popularizace pevnosti Olomouc na všech úrovních a adaptace jejich objektů pro využití v oblastech kultury, sportu a turistického ruchu.


Muzeum
Olomoucké
pevnosti z.s.
Facebook:


Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.
Michalská 1141/8
772 00 Olomouc
IČ 28557484
GPS: 49°35'32.738"N, 17°15'30.059"E

Dagmar Lenertová
ředitelka spolku
Tel.: +420 724 443 848
E-mail: pevnostolomouc@seznam.cz

QR kód