Perspektivy areálů Korunní pevnůstky a Rozária (mezinárodní workshop) | Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. 


Staň se naším fanouškem a měj přehled, co se na KP děje:

Perspektivy areálů Korunní pevnůstky a Rozária (mezinárodní workshop)

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2008 proběhla první část mezinárodního workshopu ,,Perspektivy areálů Korunní pevnůstka a Rozárium", který pořádalo naše sdružení ve spolupráci s Univerzitou Palackého a katedrou architektury VUT v Brně.

Do Olomouce přijelo patnáct studentů z této fakulty se svými profesory, mj. i ze Slovenska, Francie, Turecka, Španělska a Bulharska, kteří téma využití areálu Korunní pevnůstky, její návaznosti na Rozárium i prostor Rozária zpracovávali v rámci svých seminárních prací. V těchto dvou dnech se seznámili s městem, daným prostředím a v teoretické části i s historií olomoucké pevnosti, stejně jako s územním plánem a využitím daného prostoru doposud. V diskusi byly pak zodpovězeny četné dotazy, související s upřesněním zadání.

Druhá část workshopu se uskutečnila v prosinci v ateliéru katedry architektury VUT v Brně. Studenti zde prezentovali své rozpracované práce. V této souvislosti byly upřesněny přetrvávající nejasnosti.

Dne 29. ledna 2009 se konala třetí část, na níž studenti předvedli své definitivní návrhy o využití daného území. Studenti pracovali buď jako jednotlivci nebo v mezinárodních kolektivech, což přineslo bezpochyby zajímavé postřehy. K dané lokalitě přistoupili na základě svých posbíraných zkušeností ze světa nezaujatě, někdy neotřele, přesto však citlivě, a nutno zdůraznit s velkým zaujetím.

Všichni se shodli na tom, že daná lokalita je unikátní, zaslouží si oživení a otevření se více veřejnosti. V návaznosti na Bezručovy sady se středověkými hradbami a Mlýnským potokem se jedná o jeden z nejmalebnějších koutů Olomouce. Jako logické vyplynulo, že by areály Korunní pevnůstky a Botanické zahrady s Rozáriem měly být přirozeně propojeny (odděleny maximálně zelení) tak, jak tomu bylo v minulosti. Oba areály by měly být na noc uzavíratelné, řídily by se však každý svým režimem.

Korunní pevnůstka byla ve všech případech navrhována jako naučně zábavný prostor s muzeem pevnosti, amfiteátrem, restaurací, modelem pevnosti v plenéru, interiérovými i venkovními herními plochami pro děti a dospělé.

Rozárium bylo ve studentských návrzích pojato jako oddechová zóna v parkovém duchu s velkou zelenou plochou, upraveným rozáriem, které bylo včleněno do jednotného místa s tím, že by se předpokládalo odstranění současných nevyhovujících betonových ploch a bazénů.

Studentské návrhy byly vystaveny v rámci benefičního koncertu na obnovu Korunní pevnůstky dne 6.6. 2009 přímo v areálu. 

Děkujeme Statutárnímu městu Olomouc za příspěvek 10 000 Kč, díky němuž se mezinárodní workshop s celkovým rozpočtem 70 000 Kč mohl uskutečnit.

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s., jako vlastník Korunní pevnůstky, chce do budoucna navázat úzkou spolupráci s vlastníkem Botanické zahrady a Rozária, tedy Statutárním městem Olomouc a příspěvkovou organizací Flora Olomouc, a.s., která areál spravuje. Oba areály si kultivované zvelebení zaslouží a zbourání bariér mezi nimi je velkým přáním nás všech.

Velký dík patří paní profesorce Heleně Zemánkové, která celý projekt vedla.

Další Info najdete na webových stránkách katedry architektury VUT v Brně.


Muzeum
Olomoucké
pevnosti z.s.
Facebook:


Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.
Michalská 1141/8
772 00 Olomouc
IČ 28557484
GPS: 49°35'32.738"N, 17°15'30.059"E

Dagmar Lenertová
ředitelka spolku
Tel.: +420 724 443 848
E-mail: pevnostolomouc@seznam.cz

QR kód