Vybrané objekty spojené s vojenskou historií Olomouce | Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. 


Staň se naším fanouškem a měj přehled, co se na KP děje:

Vybrané objekty spojené s vojenskou historií Olomouce

Vybrané objekty spojené s vojenskou historií Olomouce

Jezuitský konvikt byl budován v letech 1660-1667 a později sloužil dočasně i jako zbrojnice.

Locatelliho bastion č. 15 byl  vybudován v letech 1656-1676 s poternou (průchod nebo průjezd skrze hlavní hradební val) zvanou "Cikánský výpad" (Dobrovského ulice).

Ravelin č. 27 v  prostoru stadionu TJ Lokomotiva.

Vodní kasárna byla budována v letech  1742-1757 (třída Svobody).

Terezská brána byla vybudována v roce 1752 a měla nahradit tehdejší Střední bránu. Při návštěvě Marie Terezie v roce 1754 dostala název ,,Terezská“ (třída Svobody). Její předbraní bylo v roce 1895 přemístěno ke vstupu do Smetanových sadů z Vídeňské ulice.

Salzerova reduta II byla vybudována v letech 1751-1758  a upravena 1834-1837 (Šantova ulice).

Tereziánská zbrojnice byla vystavěna v letech 1768-1771.

Edelmannův palác, pocházející ze 16. století, sloužil od roku 1816 jako sídlo  velitelů olomoucké pevnosti. Nejvýznamnějším obyvatelem byl v letech 1829-1831 generál jezdectva, hrabě Jan Josef Václav z Radče (Horní náměstí 367).

Budova vojenské pekárny byla v letech 1810-1814 vestavěna do Špitálského bastionu (restaurace Podkova, Koželužská ulice).

Dělostřelecká kasárna byla vestavěna v letech 1808-1810 do bastionu č. 12 (Studentská ulice).

Dům armády vystavěný v letech 1756-1768 sloužil původně jako vojenské skladiště, později jako vojenská kadetka (ulice 1. Máje 821).

Hanácká kasárna byla postavena 1838-1846 (ulice 1. Máje 803).


Korunní
pevnůstka
Olomouc


Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.
Sokolská 536/22
772 00 Olomouc
IČ: 28557484, DIČ: CZ28557484
GPS: 49°35'32.738"N, 17°15'30.059"E

Mgr. Markéta Záleská
ředitelka spolku
Tel.: +420 603 553 933
E-mail: mop.os@seznam.cz

QR kód