Vznikne v Korunní pevnůstce ze starého skladu Pevnost poznání? | Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. 


Staň se naším fanouškem a měj přehled, co se na KP děje:

Vznikne v Korunní pevnůstce ze starého skladu Pevnost poznání?

Olomouc.cz, 11.5.2010 - Místo starého dělostřeleckého skladu by v areálu Korunní pevnůstky mohla vzniknout Pevnost poznání.

Alespoň to předpokládá projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého usilující o popularizaci nejen přírodních věd. Na objekt skladu má předkupní právo město. To se jej chce vzdát, aby objekt mohlo občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti prodat univerzitě. Vybudování vzdělávacího a zábavného centra pro širokou veřejnost nazvaného Pevnost poznání vyžaduje kompletní rekonstrukci dělostřeleckého skladu, jenž je ale momentálně v katastrofálním stavu. "Na realizaci tohoto projektu, jehož hlavním řešitelem je přírodovědecká fakulta, je třeba finančních prostředků z dotačních titulů, o které ale nelze žádat, pokud podavatel žádosti není současně majitelem objektu, ve kterém chce projekt realizovat," vysvětlil primátor Olomouce Martin Novotný, proč se město chce v tuto chvíli vzdát předkupního práva, které má na Korunní pevnůstku. V případě, že bude univerzita se svou žádostí úspěšná, může získat příspěvek až 150 milionů korun na rekonstrukci starého dělostřeleckého skladu a vybavení prostor pro účely zřízení Pevnosti poznání.

Plánované vzdělávací a zábavné centrum bude sloužit k interaktivnímu poznání přírodních a humanitních věd a mělo by do Olomouce přitáhnout více turistů i vzbudit zájem místních obyvatel. Současně se předpokládá, že toto centrum bude hojně využíváno i univerzitou a základními i středními školami při vzdělávání. "Expozice budou zajímavou formou návštěvníky učit, jak funguje například mozek nebo vysvětlí princip fyzikálních jevů. Zabrousit by měly také do historie olomouckého opevnění a vojenství i dějin našeho města obecně," přiblížil primátor záměr projektu.

Vybudování tohoto centra by mělo završit snahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého o popularizaci vědy a vzdělávání a otevřít nové možnosti v propagaci vzdělanosti. Vedle interaktivních expozic z oblasti přírodních i humanitních věd budou součástí centra laboratoře, studia a ateliéry, ve kterých budou zaměstnanci fakulty návštěvníkům předvádět nejrůznější experimenty a vědecké postupy. Součástí expozic bude také muzejní část ukazující historii technických vymožeností na Olomoucku. Podobná vzdělávací centra by měla v nejbližší době vyrůst i v dalších českých a moravských městech. V případě skončení či nerealizování projektu zůstane městu Olomouc stále předkupní právo na objekt Korunní pevnůstky.


Muzeum
Olomoucké
pevnosti z.s.
Facebook:


Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s.
Michalská 1141/8
772 00 Olomouc
IČ 28557484
GPS: 49°35'32.738"N, 17°15'30.059"E

Dagmar Lenertová
ředitelka spolku
Tel.: +420 724 443 848
E-mail: pevnostolomouc@seznam.cz

QR kód